CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Hỗ trợ khách hàng Điều Khoản và Chính Sách CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

(Dành riêng cho người sử dụng dịch vụ)

Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng áp dụng đối với Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Nail’s Map trên thiết bị di động (gọi tắt là App Nail’s Map).

Khi truy cập App Nail’s Map nghĩa là Bạn (Nhà cung cấp dịch vụ) đã đồng ý chấp nhận và tuân thủ Chính sách này. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách này, vui lòng không tiếp tục sử dụng App Nail’s Map. 

  1. Mục đích 

App Nail’s Map được VIMEX (UK) LTD quản lý (VIMEX (UK) LTD là công ty có trụ sở tại 9 Napier Place, London W14 8LG, sau đây gọi thống nhất là Nails Map. Nail’s Map bảo vệ tất cả khách hàng về dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Mục đích của Chính sách này là đưa ra một số hướng dẫn rõ ràng về những việc được và không được phép làm đối với dữ liệu khách hàng.

  1. Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thông tin y tế, số tài khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân và những thông tin khác mà cá nhân mong muốn giữ bí mật.

Nhà cung cấp dịch vụ được quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của khách hàng để thực hiện các đơn đặt hàng. Tuy nhiên, phải tuân thủ các điều kiện nêu tại Chính sách này.

  1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà cung cấp dịch vụ

Nhà cung cấp dịch vụ không được sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng. Cụ thể:

– Đề cập đến thông tin của khách hàng trong các tin nhắn trên thiết bị điện tử hoặc trên các mạng xã hội khi chưa được sự cho phép của khách hàng.

– Gửi thư hoặc gọi cho khách hàng với mục đích quảng cáo hoặc các hoạt động khác không thông qua Nails Map.

– Gửi các sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng không đặt.

Nhà cung cấp dịch vụ phải sử dụng các biện pháp để bảo vệ và lưu trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng một cách an toàn và bảo mật. 

Nhà cung cấp dịch vụ không được phép chia sẻ, chuyển nhượng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho Bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của khách hàng và Nails Map.

Nếu Nhà cung cấp dịch vụ nghi ngờ máy tính bị xâm phạm và dữ liệu có thể bị lộ, cần ngay lập tức liên hệ với Nails Map qua địa chỉ email contact@nailsmap.com để Nails Map hỗ trợ xử lý nhằm giảm thiểu rủi ro xảy ra.

  1. Hậu quả

Nhà cung cấp dịch vụ cam kết tuân thủ Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng. Nếu vi phạm chính sách này, Nails Map có quyền đóng tài khoản và gian hàng của Nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời, NCCDV có thể bị truy cứu trách nhiệm bởi Nails Map và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu việc không tuân thủ Chính sách này gây rủi ro hoặc bị khách hàng khiếu nại/ khởi kiện.

Điều khoản này được điều chỉnh, áp dụng và hiểu theo pháp luật của Vương quốc Anh thống nhất và Bắc Ireland. Trường hợp luật pháp quốc tế mà Vương quốc Anh thống nhất và Bắc Ireland là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật quốc tế đó.

NCCDV và Nails Map đồng ý rằng bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản này vào một thời điểm không còn phù hợp quy định pháp luật của Vương quốc Anh thống nhất và Bắc Ireland hoặc luật pháp quốc tế mà Vương quốc Anh thống nhất và Bắc Ireland là thành viên thì nội dung đó không có giá trị pháp lý. Việc thực hiện các nội dung này sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm phát sinh giao dịch. 

Nails Map có quyền thay đổi các nội dung của Chính sách này phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật của Vương quốc Anh thống nhất và Bắc Ireland hoặc luật pháp quốc tế mà Vương quốc Anh thống nhất và Bắc Ireland là thành viên tại từng thời điểm không cần thông báo trước tới NCCDV. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang chủ của App Nail’s Map, việc NCCDV tiếp tục truy cập và sử dụng tài nguyên của Nails Map có nghĩa là NCCDV đã đồng ý với các thay đổi này.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải trên trang chủ của App Nail’s Map.

Nếu Nhà cung cấp dịch vụ có bất kỳ thắc mắc nào liên quan chính sách bảo vệ thông tin khách hàng, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của App Nail’s Map để được hỗ trợ và giải đáp.

Trân trọng.