Điều gì xảy ra nếu tôi lỡ hẹn?

Hỗ trợ khách hàng Câu hỏi thường gặp Điều gì xảy ra nếu tôi lỡ hẹn?

Nail’s Map làm cho việc hủy bỏ hoặc sửa đổi cuộc hẹn của bạn trở nên rất dễ dàng. Bạn cũng sẽ được cung cấp thông báo bằng văn bản cuộc hẹn sắp tới trước cuộc hẹn ít nhất một giờ. Tuy nhiên, nếu bạn trễ hẹn, thẩm mỹ viện có thể tính phí vắng mặt, vì vậy vui lòng kiểm tra chính sách vắng mặt của thẩm mỹ viện.