Làm cách nào để đăng ký?

Hỗ trợ khách hàng Câu hỏi thường gặp Làm cách nào để đăng ký?

Chọn nút Đăng ký và nhập tên, email và mật khẩu của bạn và bắt đầu sử dụng Nail’s Map ngay lập tức. Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập của mình, bạn có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu đó bằng cách đi tới cuối màn hình đăng nhập trên ứng dụng iOS hoặc Android của chúng tôi.