Làm cách nào để nhận được tiền hoàn lại?

Hỗ trợ khách hàng Câu hỏi thường gặp Làm cách nào để nhận được tiền hoàn lại?

Nếu bạn cần hủy cuộc hẹn và đang trong thời hạn hủy bỏ, chỉ cần hủy cuộc hẹn và bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại trong 24/48 giờ.